Lid worden

Heb je besloten om lid te worden? Dan kun je dat melden door het invullen van onderstaande formulier. Deze gegevens gaan rechtstreeks naar onze penningmeester. De opzegtermijn is één maand.

MZ&PC werkt met maandelijkse Automatische Incasso SEPA. 

Door het insturen van onderstaande formulier geeft u, als lid van MZ&PC, toestemming aan MZ&PC om doorlopende incasso-opdrachten (contributie) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De contributie wordt maandelijks geincasseerd en daarvoor biedt de vereniging met uitzondering van de 6 weken zomervakantie, 1 week kerstvakantie en enkele feestdagen het op deze website beschreven trainingsprogramma. Ter overbrugging wordt in de zomer het zomerzwemmen georganiseerd dat toegankelijk is voor alle (zwem)verenigingen in Maastricht e.o. Leden van MZ&PC kunnen hieraan gratis deelnemen, externen betalen ene kleine vergoeding

Man
Vrouw

Kies uw lidmaatschapsvorm:
Inschrijfgeld: € 35,- eenmalig
Herinschrijving € 15,- eenmalig
Afdracht zwembond € 15,95 p.j.
Prijs toegangspasje € 5,30
Twee keer per week in Maastricht (incl. 2 keer buiten Maastricht): kosten € 19,- per maand
Onbeperkt: kosten € 23,- per maand
Valkenburg abonnement: één keer per week alléén in Valkenburg: € 15,- per maand
18+ Gulpen abonnement, twee keer per week Gulpen en 2 keer in Maastricht: € 19,- per maand
18- Gulpen abonnement, twee keer per week en 2 keer in Maastricht (niet voor zwemvaardigheid): € 16,- per maand
Laat ons weten of je al eens lid was, of dat je met Start to Swim wil beginnen. Andere vragen danwel opmerkingen kun je hieronder invullen.
Als je ook wil deelnemen aan wedstrijden dan heb je een startvergunning nodig. Dit kost € 35,- per jaar.
Ja
Nee
Automatische incasso SEPA
Naam incassant: MZ&PC
Adres incassant: Postbus 1153
Postcode incassant: 6201 BD
Woonplaats incassant: Maastricht (NL)
Incassant ID: NL49zzz402030510000
Kenmerk: Contributie
Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan MZ&PC om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank.