Historisch overzicht MZ&PC

De Maastrichtse Zwem- en Poloclub (MZ&PC) is in 1932 ontstaan als sportafdeling van de Maastrichtse Reddings Brigade. Deze sportafdeling stond onder leiding van de heer Charles Herremans, die later de eerste voorzitter van MZ&PC werd.

Op 22 december 1933 werd in de Ridderzaal van de Raadskelder (het tegenwoordige Dinghuis, waar de VVV gevestigd is) de zwem-en polovereniging ten doop gehouden. Ruim een jaar later, op 1 februari 1935, werd na een grondige reorganisatie en herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement in de Victoria-Taverne te Wijck-Maastricht de pas opgerichte MZ&PC weer ontbonden en direct erna onder dezelfde naam en onder voorzitterschap van de heer ir.H.C.A. Kortlandt weer opgericht.